Dětská skupina V Zahrádce

Přihlášky

Iveta

Mgr. Iveta Šoulová

Průvodkyně


Školkovné

5 dní v týdnu:  5800 Kč
4 dny v týdnu:  5100 Kč
3 dny v týdnu:  4000 Kč

2 dny v týdnu:  2800 Kč

sourozenecká sleva: 1. sourozenec 15% z ceny, 2. sourozenec 20% z ceny

Příspěvek na oběd

60 Kč denně. 

Započítáván je rodičům dítěte tehdy, pokud dítě bylo přítomno ve školce (oběd objednáváme v 9 hod. v den oběda).