Dětská skupina V Zahrádce

Kontakt

tel: 721 751 949
mail: skolkavzahradce@seznam.cz

Vyrůstala jsem v krásné přírodě brdských lesů. Les, louky, bláto, a třeba bruslení na rybníce nebo sbírání borůvek v lese. Volnost, prostor, svobodu, kreativitu a respekt, tyto hodnoty a mnohé další, které příroda nabízí, jsem zažívala ve svém dětství. Znepokojuje mě trend vzdalování se přírodě, znepokojují mne jeho stávající a další možné důsledky. Přála bych si, aby hodnoty výše uvedené a ještě mnohé další jako jsou zodpovědnost a nepodmíněná láska mohlo prožívat co nejvíce dětí tak, aby….prostě svět byl lepší a nám všem se žilo společně lépe. :-)

Mezi mé záliby patří nikdy nekončící vzdělávání se v oblasti předškolní a mimoškolní pedagogiky. Zajímají mě ekologické otázky a otázky týkající se trvale udržitelného rozvoje. Mám zálibu v poznávání přírody a světa okolo nás a v nenásilném aktivním a kreativním životě. Ráda hraji na klavír, ukulele, tančím, zpívám, plavu či se procházím čistou horskou přírodou.

zkušenosti s dětmi:

  • průvodce v lesní školce V Zahrádce (2018 - současnost)
  • hlavní pedagog v dětské skupině Ptáčata v Rodinném centru Na Schodech (2017-2018)
  • průvodce v Dětské lesní školce Větvička (2012 – 2016)
  • lektor ekovýchovných programu na MŠ a ZŠ pro organizaci Svoboda zvířat z.s. (2012 – 2016)
  • vedoucí dětských táborů a jiných aktivit pro děti (Mořský koník, DDM Praha 7, Stanice mladých techniků, DDM Skupova, letní tábory ve Větvičce, lektor v projektu MiniPlzeň - město dětí)
  • dobrovolnice u organizace Tady a Teď o.p.s. (doučování dětí ze sociálně slabých rodin)
  • tuzemské i zahraniční stáže (např. účast na dvou ročnících česko-německého vzdělávacího programu pro pedagogy MŠ zaměřeného na trvale udržitelný rozvoj konaných v bavorském ekologickém centru Lias Grube)
  • absolvování kurzů a seminářů, např. Respektovat a být respektován (PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. a Mgr. Eva Mikešová); Jak rozvíjet u sebe i u dětí emoční inteligenci, Proč odměny a tresty nevedou k zodpovědnosti, kurz Práce s konfliktem (Mgr. Eva Mikešová); kurz Intuitivní pedagogiky (Petr Źivý); Základy Hejného metody v předmatematické výchově; Práce s konfliktem (Mgr. Eva Mikešová); kurz Zahrada (Prázdninová škola Lipnice); Základní kurz pedagogiky Franze Ketta, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky; Pedagog volného času, kurz nízkých lanových aktivit

vzdělání:

  • Mezinárodní teritoriální studia - Blízkovýchodní studia (Bc.), Kulturní antropologie Předního východu (Mgr.)