Dětská skupina V Zahrádce
 • 8 – 8:15h setkání u Česalovy studánky
 • 8:20h  ranní kruh, přivítání nového dne a společné pozdravení
 • 8:30 – 9:30h putování přírodou
 • 9:30h dopolední svačina
 • 9:50 – 10:45h volná hra / tématické hry a aktivity v přírodě
 • 11:00 – 11:30h cesta na Zahrádku
 • 11:30 – 11:45h příprava na oběd
 • 11:45 – 12:20h oběd
 • 12:30 – 13h společný odpočinek, vyprávění / čtení příběhu
 • 13 – 14:30h  spánek - menší děti / klidová aktivita (tvoření, vyrábění) - větší děti
 • 14:30 – 15h odpolední svačina
 • 15-15:35h  volná hra / příprava na odchod za rodiči
 • 15:35-16h cesta ke křídlatce za rodiči
 • 16h předávání dětí u křídlatky