Dětská skupina V Zahrádce

Śkolička V Zahrádce je lesním klubem nacházejícím se v klidné zahrádkařské oblasti za Tyršovým mostem v Plzni Doudlevcích. Poblíž školky se nacházejí rozsáhlé louky, malý lesík, remízky, jablečný sad, soutok dvou řek a mnoho dalších přírodních krás.

Lesní klub V Zahrádce zakládáme proto, aby mělo co nejvíce dětí z Plzně a jejího okolí možnost užívat si a učit se z přírody každý den.

Počet dětí a pedagogů a věk dětí je navržen tak, aby byl umožněn individuální respektující a empatický přístup k dětem. Ve skupině je max. 12 dětí ve věku od 3 do 6 let na dva zkušené průvodce. Výjimečně umožňujeme zápis dětí mladších tří let. Tyto děti budou přijaty po individuálních setkáních s rodiči a dítětem.

S dětmi jsme venku za každého počasí a tak podporujeme fyzické a psychické zdraví a odolnost dětí. Aktuálně reagujeme na vnější a vnitřní vlivy (počasí, fyzický a psychický stav dětí atp.) a dle toho flexibilně, ohleduplně a společně vytváříme život v naší školce.

Podporujeme kooperaci a umožňujeme dětem prožívat výživnou volnou hru v podnětném prostředí.

Podporujeme v dětech pozitivní vztah k přírodě a zvířatům. Snažíme se vytvářet prostředí plné nepodmíněné lásky, respektu a pochopení.

Každý den dětem nabízíme různorodé aktivity a činnosti tak, aby se rozvíjely všestranně. Pravidelně chodíme na výlety, do muzea, divadla nebo za jinými kulturně obohacujícími prožitky.

Podporujeme zdravé stravování.

Při nepříznivém počasí nám poskytuje zázemí dřevo-plátěná kopulovitá stavbička vytápěná kamny nebo již téměř dostavěná (chybí jen pár interiérových detailů) dřevostavba.

Během několika následujících týdnů se naše školka stane dětskou skupinou. Do dětské skupiny je dle zákona o dětských skupinách možné přijímat pouze řádně očkované děti.